Lettergrootte
A A A
Wonen, werken, dagbesteding, kinderdagcentrum
Begeleid wonen, werken en leren

De Trans begeleidt volwassenen en kinderen bij wonen, werken, dagbesteding, leren of logeren. Hier vindt u meer informatie.

Meer informatie
Voor familie en betrokkenen
Uitleg aan gezin

Bent u nauw betrokken bij iemand met een verstandelijke beperking? Hier vindt u informatie over zorgbemiddeling, de Cliëntenraad, vrijwilligerswerk en wat te doen bij een klacht.

Meer informatie
Voor gemeenten en verwijzers
Link: Onze Wmo-voorzieningen

Op zoek naar welke diensten De Trans biedt in het kader van de WMO? Of wat we doen op het gebied van advies en behandeling?

Meer informatie

Stichting De Trans: ondersteuning en gehandicaptenzorg

De Trans is een zorginstelling actief in de verstandelijk gehandicaptenzorg in Drenthe, Overijssel en Zuidoost-Groningen. Wij bieden verstandelijk gehandicapten zorg en ondersteuning in alle aspecten van hun leven. Naast mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen wij ook mensen met een vorm van autisme.

De Trans is onderdeel van het zorgconcern Espria. Daarnaast zijn wij als aanbieder van gehandicaptenzorg aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Gehandicaptenzorg met ondersteuning uit het eigen netwerk

Bij De Trans ontvangen mensen met een verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme en zorg en ondersteuning in hun thuissituatie, op school, in het werk of bij het wonen – met als doel ze volledig deel te laten nemen aan de samenleving. Daarin gaan we uit van wat iemand zelf al kan.

Met deze aanpak van gehandicaptenzorg houden onze cliënten de volle regie over hun eigen leven en leren ze op eigen benen staan. Wij ondersteunen enkel waar en wanneer dat nodig is. Wij helpen mensen met meedoen en vooruit komen. Op eigen kracht, omringd door hun omgeving en waar nodig met ondersteuning op maat door professionele, betrokken begeleiders.

Stichting de Trans: met gehandicaptenzorg actief in Drenthe, Overijssel en Groningen

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rolde, midden in de provincie Drenthe. Daarnaast hebben wij ook verschillende contactpersonen in de regio waar u terecht kunt met vragen of voor meer informatie over onze dienstverlening, werkwijze of verstandelijk gehandicaptenzorg in het algemeen.