Wat De Trans doet voor cliënten en verwanten

Het preventieteam van De Trans houdt elke dag in de gaten hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de VGN worden maatregelen genomen. We vertellen welke maatregelen we hebben genomen en wat deze betekenen. De genomen maatregelen vindt u per doelgroep links in het menu. Verder gaan we in op hoe u ons kunt bereiken, wat u zelf kunt doen en hoe De Trans zoveel mogelijk inzet op het welzijn van elke cliënt. Zo slaan we ons met elkaar door deze moeilijke tijd heen. Samen krijgen we corona onder controle.