Afspraken dagbestedingslocaties

Dagbesteding van cliënten die bij ons wonen
De dagbesteding voor onze cliënten die bij ons wonen, wordt tot na de zomer van 2021 op de woningen georganiseerd. We weten dat het hebben van dagactiviteiten voor onze cliënten heel belangrijk is. Het draagt bij aan een zinvolle dagbesteding en een stuk ontwikkeling en zelfontplooiing. We proberen daarom ook binnen de woningen zoveel mogelijk interessante dagactiviteiten aan te bieden. We houden 1 oktober eerst aan omdat we binnen De Trans werken met ‘eilanden’. Dit betekent dat cliënten en medewerkers zoveel mogelijk op hun woon/werk eiland blijven. Hiermee verkleinen we het risico op Coronabesmetting, omdat er minder wordt gereisd tussen locaties. Wanneer het veilig genoeg is dat zij eerder naar de dagbestedingslocatie kunnen, gaan we dit zeker doen.

Dagbesteding van cliënten die niet bij ons wonen 
De dagbesteding van onze dagbestedingslocaties is na een periode dicht te zijn geweest, in juni weer opgestart. Ook tijdens de lock down, die sowieso tot en met 19 januari 2021 duurt, blijven onze dagbestedingslocaties open. De verkooppunten en winkels die onderdeel uitmaken van enkele dagbestedingslocaties zijn dicht.

De dagbestedingsactiviteiten worden op aangepaste wijze aangeboden. Per locatie en per groep wordt gekeken hoe deze dagbesteding in te vullen. Hierbij volgen onze medewerkers de corona basisregels en de richtlijnen van het RIVM.


Deze informatie is bijgewerkt op 18 december 2020