Afspraken Kinderdagcentrum De Vuurtoren

Vanaf 11 mei mocht ons Kinderdagcentrum haar activiteiten weer gefaseerd opstarten. Ook tijdens de lock down, die sowieso tot en met 19 januari 2021 duurt, blijft het KDC open. Het KDC valt namelijk onder de regeling ‘passend onderwijs’ waarvoor een uitzondering is gemaakt.

Bij het opstarten zijn de hygiënemaatregelen en de groepsdynamiek nauwlettend gevolgd. Ook wordt er extra schoongemaakt en wassen de kinderen voordat ze naar binnen gaan hun handen.


Deze informatie is bijgewerkt op 18 december 2020