Afspraken woonlocaties

Tijdens de eerste coronagolf was een bezoek brengen aan de cliënten die bij ons wonen, helaas niet mogelijk. Vanaf juni zijn de coronamaatregels rond het bezoek gelukkig versoepeld, en kunnen verwanten hun dierbaren – op afspraak -  weer opzoeken.

Tijdens de lock down, die sowieso tot en met 19 januari 2021 duurt, geven wij het dringende advies aan verwanten om het bezoek uit te stellen tot na de lock down. In de tussentijd kunnen zij natuurlijk bellen en beeldbellen. In enkele gevallen is het wenselijk dat een cliënt bezoek blijft krijgen, voor zijn of haar welbevinden.

Na de lock down verwachten we dat bezoek op afspraak weer mogelijk is.

Hieronder leest u de coronaregels voor het bezoek en wat u van ons kunt verwachten:

  • Iedere week kan er 1 afspraak per cliënt worden gepland. 
  • Er mogen maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden maximaal 1 uur op bezoek komen. 
  • Voordat u op bezoek komt, wordt u gebeld door de begeleiders met de vraag of u gezondheidsklachten heeft. 
  • Op de woning volgt u de aanwijzingen op van de begeleiders, zodat we samen de juiste hygiëne-afspraken naleven. 
  • Daarnaast krijgt bezoek vooraf regels waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op de afspraak en met informatie over wat wij hebben geregeld op de locatie. 


Deze informatie is bijgewerkt op 18 december 2020