Contact met onze ambulante cliënten

Het contact tussen ambulante cliënten en medewerkers van De Trans gebeurt voorlopig zoveel mogelijk telefonisch. Cliënten worden alleen thuis bezocht wanneer er sprake is van een nood- of spoedsituatie. Als er een huisbezoek plaatsvindt, dan worden daarbij de geldende richtlijnen van het RIVM opgevolgd. Dat wil zeggen dat de juiste hygiënemaatregelen worden genomen en er rekening wordt gehouden met de geldende 1,5 meter afstand. Als dit niet mogelijk is, wordt er zorg verleend op een zo’n veilig mogelijke manier.