Lettergrootte
A A A
Afbeelding: shutterstock_300567440

Meepraten over de zorg

De Cliëntenraad van De Trans is een belangrijke schakel tussen de cliënten, hun familieleden en De Trans. De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die bij De Trans wonen en/of werken en van cliënten die ambulant worden ondersteund. Bij De Trans staat het leefplezier van cliënten centraal. Leefplezier betekent onder meer dat cliënten kunnen leven zoals zij dat willen en invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. De Cliëntenraad kan namens cliënten en hun familieleden optreden en het woord doen. Zo praten cliënten, via de Cliëntenraad, mee over de keuzes die De Trans maakt over de zorg en dienstverlening.

Advies en instemming
De Cliëntenraad bestaat sinds 1 januari 2019 uit tien betrokken leden. De Raad komt regelmatig bijeen en heeft rechtstreeks overleg met de directie van De Trans. Afhankelijk van het onderwerp heeft de Cliëntenraad een gewoon adviesrecht of een instemmingsrecht. Bij een adviesrecht mag De Trans afwijken van het advies dat de Cliëntenraad geeft. Bij een aantal belangrijke onderdelen heeft de Cliëntenraad ook instemmingsrecht. De Trans mag dan niet afwijken van het advies van de Raad.

In woningen vinden regelmatig bijeenkomsten plaats met cliënten, familieleden en begeleiding. In deze bijeenkomsten worden beslissingen genomen die betrekking hebben op de cliënten van de betreffende woning. Wanneer er wensen worden geuit, die ook belangrijk zijn voor andere cliënten, dan worden deze wensen aangedragen bij de Cliëntenraad.

Samen kunnen we meer
Wilt u een bijdrage leveren aan het leefplezier van de cliënten van De Trans, neem dan contact op met Jan van Wijk, de voorzitter. Hij is graag bereid u alles te vertellen over de werkzaamheden van de Cliëntenraad en de wijze waarop de Cliëntenraad en De Trans samenwerken.

telefoon Jan van Wijk: (06) 37 35 16 12
e-mail: clientenraad@detrans.nl