Afbeelding: shutterstock_300567440

Meepraten over de zorg

De Cliëntenraad van De Trans is een belangrijke schakel tussen de cliënten, hun familieleden en De Trans. De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die bij De Trans wonen en/of dagbesteding ontvangen en van cliënten die ambulant worden ondersteund. Bij De Trans staat het leefplezier van cliënten centraal. Leefplezier betekent onder meer dat cliënten kunnen leven zoals zij dat willen en invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. De Cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van cliënten en verwanten en overlegt namens hen met vertegenwoordigers van De Trans. Zo praten cliënten, via de Cliëntenraad, mee over de keuzes die De Trans maakt over de zorg en dienstverlening.

Advies en instemming
De Cliëntenraad bestaat uit ongeveer tien leden. De Raad komt regelmatig bijeen en heeft rechtstreeks overleg met de directie van De Trans. In dit overleg spreken Cliëntenraad en directie met elkaar over de plannen en voorgenomen besluiten van de directie die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van De Trans. Afhankelijk van het onderwerp heeft de Cliëntenraad een wettelijk adviesrecht of instemmingsrecht.  

Het is voor het werk van de Cliëntenraad heel belangrijk dat de leden van de Cliëntenraad weten hoe cliënten en verwanten van De Trans over de gang van zaken binnen de organisatie denken en wat zij vinden van voorgenomen nieuw beleid. De Cliëntenraad probeert daarom zoveel mogelijk contact te hebben met cliënten en verwanten, bijvoorbeeld door vragen voor te leggen aan het Klantenpanel en door afstemming met de Bewonersraad van de locatie Nooitgedacht.

Samen kunnen we meer
Heeft u een vraag, mededeling of suggestie voor de Cliëntenraad? U kunt die altijd kwijt op het mailadres: cliëntenraad@detrans.nl.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het werk van de Cliëntenraad, of wilt u daar meer van weten? Ook dan kunt u een e-mail sturen naar cliëntenraad@detrans.nl. Iemand van de Cliëntenraad neemt dan contact met u op.