Werkplan 2021

De cliëntenraad maakt ieder jaar een werkplan. In dit werkplan staat:

  • wat de raad dit jaar gaat doen;
  • wie de leden zijn;
  • wanneer de reguliere vergaderingen plaatsvinden;
  • welke thema's aan de orde komen. 

Werkplan 2021