Online Klantenpanel

Op dit moment zijn 16 mensen lid te van het online Klantenpanel. Leden van het Online Klantenpanel ontvangen iedere twee maanden de laatste notulen van de vergadering van de Cliëntenraad én daarnaast enkele vragen over de zorg. Dit kunnen vragen zijn die betrekking hebben op een actueel thema of vragen met betrekking tot onderwerpen die de Cliëntenraad gericht onder de aandacht kan brengen van De Trans. Leden van het panel zijn zeker niet verplicht alle vragen te beantwoorden. Het gaat erom een goed beeld te krijgen van wat de achterban onder ontspanning verstaat en waar de Cliëntenraad mogelijk zaken anders kunnen oppakken.

Mocht u ook willen deelnemen aan dit panel of vragen hebben over dit panel, dan kunt u een mailtje sturen naar: clientenraad@detrans.nl en communicatie@detrans.nl.