Stichting Vrienden van De Trans

De Stichting Vrienden van De Trans draagt cliënten van De Trans een bijzonder warm hart toe. Zoals ze het zelf mooi zeggen: 'We willen graag zorgen voor de slagroom op de taart.' De Stichting zorgt voor het realiseren van projecten of het aanschaffen van middelen, waarmee het leven van cliënten nog een beetje leuker kan worden. Het gaat dan om projecten en middelen die moeilijk op een andere manier kunnen worden betaald.

Een paar mooie voorbeelden van wat de Stichting de afgelopen periode geheel of gedeeltelijk heeft gefinancierd:

 • Tovertafels voor een locatie in Emmen en een locatie in Nooitgedacht (zie ook www.tovertafel.nl)
 • De aanschaf van een mooie bank bij de gedenkplek in Nooitgedacht
 • De aanschaf van muziekinstrumenten
 • De aankleding van de snoezelruimte
 • De speeltuin in Nooitgedacht
 • De side-by-side fiets
 • Een kweekkas, kweekbakken en een kippenhok bij woningen in Vlagtwedde
 • Een grote kas op het terrein van De Iemenhoeve

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Trans bestaat uit: 

 • Thea Althuis, voorzitter
 • Wieke Hoekstra, secretaris
 • Hans Hollander, algemeen lid

Wilt u ook een bijdrage leveren? Word dan donateur of doe een schenking.
U kunt zich aanmelden bij:
Stichting Vrienden van De Trans
Postbus 8
9405 AA Rolde

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar vriendenvandetrans@detrans.nl

Een eenmalige bijdrage kan natuurlijk ook. U kunt deze storten op:
Bankrekeningnummer NL12RABO0356 0451 29, tnv Stichting Vrienden van De Trans in Rolde.
 
Stichting Vrienden van De Trans is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor de gegevens die Stichting Vrienden van De Trans als ANBI moet publiceren.