Cliënten aan het sjoelen in Dienstencentrum

Cliëntparticipatie

Wij willen ervoor zorgen dat cliënten meer kunnen participeren in de samenleving en daarin groeien. Dit doen we enerzijds door cliënten dingen te leren, om de zelfstandigheid te vergroten. Anderzijds helpen we cliënten een handje om hun sociale netwerk te vergroten. Daarvoor bieden we onze cliënten en hun omgeving, verschillende bestaande en nieuwe faciliteiten aan. Natuurlijk willen we ons ontwikkelen en kijken we naar nieuwe mogelijkheden. Waar het kan, samen met andere organisaties.

Dienstencentra in Hoogeveen, Emmen en Assen
Onze dienstencentra hebben een centrale plek in een woonplaats. Iedere wijkbewoner, al of niet cliënt van De Trans, is er welkom voor een van de vele gezellige activiteiten.

Werk
Net als voor ieder ander is werk of een vorm van dagbesteding belangrijk voor de eigenwaarde en sociale contacten. Veel cliënten zitten hierdoor beter in hun vel.

Werving van vrijwilligers
Natuurlijk zijn vrijwilligers een belangrijke brug tussen de cliënt en zijn omgeving. De Trans is heel actief met het werven van vrijwilligers. We hebben ruim 300 vrijwilligers die onze cliënten helpen met o.a. sport, recreatie en boodschappen doen.   

Aanbieden van cursussen
Ook biedt De Trans cliënten cursussen aan om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Bijvoorbeeld een cursus over gezond eten en bewegen, financiën, vrienden maken, werken met een computer en omgaan met sociale media.

Moestuin Emmen
Met de nieuwe moestuin naast het Dienstencentrum in Emmen, willen we het leggen van contacten met buurtbewoners stimuleren en een gezonde leefstijl bevorderen.

Ondersteuning van familie, mantelzorgers
Natuurlijk maakt het betrekken van en samenwerken met familie en vrienden onderdeel uit van onze ondersteuning aan cliënten. Ook willen we aansluiten bij wat andere welzijns- en vrijwilligersorganisaties doen. Bijvoorbeeld: voorlichting geven over autisme.

Stimuleren gebruik website wehelpen.nl
Op de website www.wehelpen.nl kunnen cliënten praktische hulpvragen aanmelden en daarvoor een wederdienst aanbieden. Bijvoorbeeld hulp bij het installeren van een computer of bij het verzorgen van een huisdier. Een grote groep begeleiders van De Trans heeft een training gevolgd om cliënten met deze site op weg te helpen.

Website De Trans
Tot slot staat op deze website een heleboel informatie voor cliënten, familie en vrijwilligers. Bijvoorbeeld over kenmerken van iemand met autisme, handige websites, cursussen, en nog veel meer.