• Financiële situatie

  2-4-2021

  De Trans heeft het jaar 2020 financieel negatief afgesloten. Er gaat op dit moment nog steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt. Vorig jaar hebben we veel onvoorziene kosten gehad en financiële tegenvallers en in de eerste maanden van dit jaar is er nog geen herstel merkbaar. Dit komt mede door de coronapandemie. De Trans heeft financië...

  Lees meer
 • Nieuwe interim directeur Bedrijfsvoering gestart

  2-4-2021

  Directeur Bedrijfsvoering Peter Kamsma stopt bij De Trans. Peter heeft de afgelopen periode een grote bijdrage geleverd aan De Trans, door zijn brede ervaring in de bedrijfsvoering en zorg. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. Inmiddels is er ook een interim-directeur benoemd door de Raad van Bestuur van Espria. Anne-Marie Jasper is 2...

  Lees meer
 • 1

  ‘Moeder aan de lijn’ voor mantelzorgers

  23-3-2021

  Espria Ledenvereniging heeft een serie van meet-ups (online ontmoetingen) georganiseerd voor mantelzorgers. In 'Moeder aan de lijn' komen mantelzorgers met elkaar in contact. Onder leiding van presentator Eric Corton, zelf ook mantelzorger, doen zij hun verhaal, luchten zij hun hart of luisteren gewoon naar ervaringen van andere mantel...

  Lees meer