Geplaatst op: 13-7-2021

Bekijk het jaardocument De Trans 2020

Wil je graag op de hoogte blijven van alles wat er speelt binnen De Trans? In het jaardocument  vind je het jaarverslag en de jaarrekening van De Trans over 2020. Dit jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten in 2020. Hierbij komen onderwerpen als: bestuur en organisatie, doelstellingen en resultaten, kwaliteit van zorg en dienstverlening, Mens & Arbeid, financiën en vastgoed aan de orde. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording volgens de daarvoor geldende wettelijke regels.