Geplaatst op: 16-10-2017
Afbeelding: Nieuwe Havens tekening
Een artist impression van Nieuwe Havens in Nooitgedacht

Slopen en bouwen in Nooitgedacht

We hebben de afgelopen periode weinig kunnen melden over de bouwactiviteiten van Nieuwe Havens. Dat komt omdat veel van de huidige activiteiten vooral een administratief karakter hebben. Hoewel niet direct zichtbaar, wordt er veel aandacht besteed aan het bijbehorende zorgconcept. Dit is de basis van alle activiteiten die straks ten behoeve van de cliënten in het complex plaatsvinden. Zeker is wel dat dit document aan het eind van het jaar in een definitieve versie verschijnt.

Aan dit zorgconcept wordt ook een opleidingsmodel gekoppeld. Daarin zal beschreven staan hoe het profiel van de zorgverleners moet zijn, om de toegezegde dienstverlening te kunnen leveren. Ook dit document moet rond de jaarwisseling een definitieve gestalte hebben. Net als bij de ontwikkeling van het zorgconcept, wordt ook bij de opzet van het opleidingsmodel nauw samengewerkt met Evean. Daar is namelijk al zeer veel ervaring aanwezig met de zorg voor bewoners met een psychogeriatrisch ziektebeeld binnen het programma ‘Thuis bij Evean’. Daarnaast werken we aan een programma dat speciaal is toegesneden op de doelgroep Nieuwe Havens.

Inventarisatie cliëntgroep
Een belangrijk deel van het proces is nagenoeg afgerond. Dit betreft de inventarisatie van cliënten die straks de specifiek op hen toegeruste zorg in Nieuwe Havens ontvangen. Deze cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers en verwanten zijn daarvan op de hoogte gebracht. Als eind 2018 het complex de voltooiing nadert, wordt de definitieve lijst van bewoners bekend gemaakt. In de tussentijd kan er immers nog van alles veranderen en zorgvuldigheid is op dit punt uiterst belangrijk.

Ondertussen is de grond onder de (oude) Havens verkocht, evenals het AC de Stroetenhof. Ook de tijdelijke huisvesting voor diverse servicegroepen in Nooitgedacht is verkocht en afgebroken. De sloop van de oude bebouwing zal nog dit jaar beginnen. We verwachten dat eind dit jaar de eerste paal voor Nieuwe Havens de grond in gaat.

Veel verhuisbewegingen
In de nabije toekomst gaan we dus de nodige verhuisbewegingen meemaken binnen onze organisatie. En daarmee de mogelijkheid om cliënten, faciliteiten en zorgkaders nóg nauwkeuriger op elkaar af te stemmen binnen De Trans. Per saldo zal het aantal wooneenheden verkleinen. Op dit moment hebben we nog te maken met een aantal onbezette kubieke meters. Deels ontstaan omdat groepen in omvang zijn afgenomen, of omdat de bebouwing minder passend was voor optimale ondersteuning aan de cliënten. En omdat leegstand een kostbare factor is, zal deze herschikking naast een opwaardering van de dienstverlening aan cliënten, ook een kostenbesparende actie voor onze organisatie zijn. Deze kostenbesparingen zijn belangrijk, omdat daardoor zo min mogelijk geld wordt uitgegeven aan zaken die niet bijdragen aan de dienstverlening aan onze cliënten.