Geplaatst op: 20-7-2016
Afbeelding: P1070305
Nauwkeurig werk aan de enorme draagbalken

Na veel sloopwerk, nu opbouw dagcentrum Nooitgedacht

Iedereen die in de wijk Nooitgedacht komt, valt onmiddellijk de enorme hoeveelheid activiteiten op die in de wijk plaatsvinden. Aanvankelijk betrof dat vooral sloopwerkzaamheden. Nu echter zijn ook duidelijke tekenen van opbouw zichtbaar.

Op dit moment brengen de bouwers de enorme draagbalken in positie. Deze zijn straks zichtbepalende elementen vanaf het nieuw in te richten plein bij het dagbestedingscentrum. Het zijn ook tekenen dat de bouw nog keurig volgens planning verloopt. De bouwtechnische oplevering wordt nog steeds in oktober voorzien. Daarmee is het centrum echter nog lang niet klaar voor gebruik. Met de inrichting van het gebouw is ook nog ruime tijd gemoeid. Met name het aanbrengen van de zogeheten thuistechnologie zal nog veel tijd vergen.