Geplaatst op: 5-6-2020
Afbeelding: coronavirus

Corona update week 23

Update week 23

Versoepeling in nieuwe bezoekregeling De Trans
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) adviseert dat uiterlijk 15 juni bezoek mogelijk is voor alle mensen met een beperking die verblijven in een instelling. De Trans gaat hierin mee en maakt bezoek al eerder mogelijk, namelijk vanaf 5 juni. Voorafgaand aan dit besluit zijn er op verschillende locaties proefbezoeken gehouden. Met als doel om te leren hoe wij de organisatie van het bezoek zo goed mogelijk kunnen regelen én waarbij er rekening wordt gehouden met de Corona basisregels (zie verderop in dit bericht) en vastgestelde voorwaarden. Inmiddels zijn alle betrokkenen geïnformeerd. De nieuwe bezoekregeling duurt tot uiterlijk 15 juli. De overheid en de VGN adviseren zorginstellingen nog hoe de bezoekregeling er na 15 juli uit kan komen te zien. We zijn blij dat onze cliënten weer bezoek kunnen krijgen, en dat verwanten weer langs kunnen komen.

Samen krijgen we Corona onder controle
De versoepeling van de Coronamaatregelen brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee. De aanpak om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is vanaf het begin geweest:

 • De druk op acute en reguliere gezondheidszorg moet beheersbaar blijven.
 • Bescherming van ouderen, kwetsbare burgers en medewerkers in de zorg.
 • Zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus.

Maar wij zien ook in dat er een balans moet komen tussen de fysieke gezondheid en veiligheid en de sociaal-emotionele gezondheid van onze cliënten en medewerkers. Dit stelt ons voor een lastige keuze. We begrijpen heel goed dat u uw verwant weer wilt omhelzen en vasthouden. Tegelijk vergroot dit de kans op het verspreiden van het virus binnen De Trans en haar woningen. Maar ook u loopt het risico ziek te worden. Laten we er dus samen voor zorgen dat we de maatregelen en instructies opvolgen. Alleen zo krijgen we samen Corona onder controle.

Corona basisregels, voor iedereen
De Trans wijst alle bezoekers, en ook haar medewerkers, op de Corona basisregels. Deze gelden voor alle Nederlanders:

 • houd minstens 1,5 meter afstand, waar mogelijk;
 • was vaak uw handen;
 • hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen;
 • vermijd drukte;
 • blijf thuis bij gezondheidsklachten;
 • gebruik openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.

Bron: Rijksoverheid

Kinderdagcentrum
Ons kinderdagcentrum (KDC) heeft haar deuren weer geopend. Op 11 mei ging de eerste groep kinderen tot 13 jaar weer naar het KDC. Op 18 mei werd ook de tweede groep verwelkomd. Vanaf maandag 2 juni gaan de kinderen van 13 jaar en ouder ook weer naar het KDC. Er zijn de nodige hygiënemaatregelen genomen voor de kinderen en medewerkers. Zo wordt er extra schoongemaakt, wassen de kinderen eerst hun handen voordat zij binnenkomen en worden zo goed mogelijk de Corona basisregels nageleefd.

Dagbesteding
Onze dagbestedingslocaties openen vanaf 2 juni gefaseerd de deuren. Eerst wordt er dagbesteding aangeboden aan cliënten die thuis wonen. Vanaf half juni ontvangen we cliënten die in een andere instelling wonen en bij ons dagbesteding krijgen. De dagbesteding voor de cliënten die bij ons wonen, wordt op de woning zelf georganiseerd. Zo is er voldoende ruimte op de locaties voor iedereen. Tijdens de dagbesteding houden medewerkers en cliënten zich aan de Corona basisregels. Er wordt ook extra schoongemaakt.

Tijdspad De Trans versoepeling Corona maatregelen
Naast de nieuwe bezoekregeling, is het vanaf 1 juli ook weer mogelijk om een cliënt die bij ons woont op te halen voor een nachtje logeren. Of om een dag mee naar huis te nemen. De VGN adviseert dit te doen onder voorwaarden. Binnenkort laat De Trans de verwanten weten onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Hieronder ziet u hoe het tijdspad er de komende tijd uitziet.

tijdspad bezoek logeren en dagbesteding