Geplaatst op: 2-10-2020

Corona Update week 40

Het aantal besmettingen neemt landelijk weer toe en we merken daar binnen De Trans direct de gevolgen van. Op één woning in Nooitgedacht zijn er helaas meerdere kwetsbare cliënten ziek door corona.

Meerdere bewoners en medewerkers met corona (COVID-19)
In Nooitgedacht heeft De Trans meerdere zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar is nu helaas één woning hard getroffen door het coronavirus. Bijna alle bewoners hebben het virus vanaf 25 september. De meesten hebben lichte ziekteverschijnselen en een paar bewoners zijn flink ziek. Ook het team dat de bewoners dagelijks verzorgt en ondersteunt, wordt niet gespaard. Bijna het volledige team heeft ook corona en is nu thuis in quarantaine.

Door de onzekere en spannende situatie zijn er veel bewegingen rond de getroffen woning. Voordat medewerkers naar binnen kunnen – want de zorg gaat natuurlijk gewoon door – hijsen ze zich in speciale pakken. Nadat zij hun mondkapje en handschoenen op en aan hebben gedaan, kunnen zij de cliënten verzorgen en ondersteunen bij de dagelijkse handelingen. De gezondheid van alle cliënten wordt iedere dag nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer bewoners/cliënten en of medewerkers positief worden getest op corona, worden de direct betrokkenen en verwanten gelijk op de hoogte gebracht. Na elke positieve uitslag doen we contactonderzoek. We zoeken dan uit met wie een medewerker of bewoner/cliënt binnen De Trans contact heeft gehad en dit doen we in nauwe samenwerking met de GGD.

Alle bewoners van de getroffen woning zijn in quarantaine. Dit houdt in dat de bewoners tijdelijk binnen moeten blijven en dat zij geen bezoek kunnen ontvangen. Een flinke tegenslag natuurlijk, nu onze bewoners ziek zijn willen zij natuurlijk mensen zien die hen dierbaar zijn. En familie wil juist nu troost kunnen bieden. Wij kunnen het ons goed voorstellen dat zij enorm bezorgd moeten zijn. Wanneer de laatste cliënt is uitgeziekt én klachtenvrij is, kunnen de cliënten weer bezoek krijgen. Verwanten worden hier dan over ingelicht. We leven enorm mee met alle bewoners en medewerkers en wensen hen veel sterkte en beterschap.

Op andere locaties van De Trans zijn er geen cliënten besmet. Wel zijn er 3 medewerkers van andere woningen positief getest. Zij zijn in thuisisolatie en werken niet. Hiermee hebben we daar de verdere verspreiding kunnen voorkomen.

Mondkapjes verplicht voor bezoekers
Wanneer er bezoekers komen op een woning, moeten zij verplicht een mondkapje dragen. Dit was al sinds vorige week verplicht gesteld wanneer er contact is binnen de 1,5 meter. Nu moeten bezoekers een (niet-medisch) mondkapje dragen bij het binnentreden van de woning. We maken nu mee hoe snel het virus om zich heen grijpt en vinden het dragen van een mondkapje noodzakelijk nu het aantal besmettingen in de regio en in Nederland snel stijgt. Daarnaast gelden er richtlijnen voor de handhygiëne en de corona basisregels tijdens het bezoek.

Werken op eilanden
Sinds het begin van de coronacrisis wordt er binnen De Trans gewerkt op ‘eilanden’. Dat houdt onder meer in dat wonen en dagbesteding in vaste groepen wordt uitgevoerd. Nu de tweede coronagolf een feit is, en wij direct te maken hebben met de gevolgen hiervan, blijven we vasthouden aan deze eilandenstructuur. In ieder geval tot en met 31 december. Dit zorgt voor minder directe contacten tussen verschillende groepen mensen. Met deze manier van werken proberen we de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Corona Ondersteuningslijn voor verwanten weer actief
De Corona Ondersteuningslijn (voorheen Corona Informatielijn) is weer in de lucht. We kunnen ons goed voorstellen dat mensen hun zorgen willen delen. Wanneer verwanten, cliënten of andere betrokkenen zorgen hebben over het coronavirus of de maatregelen die De Trans neemt, kan men van 8.30 tot 17.00 uur bellen (ma-vrij) naar 06 22 79 96 62. Een deskundige medewerker staat u dan te woord.

Corona basisregels
Omdat wij nu direct de gevolgen meemaken van wat corona doet en hoe besmettelijk het is voor onze kwetsbare cliënten én medewerkers, doen wij nogmaals een oproep aan iedereen om de coronaregels goed na te leven en hier iedere dag bewust van te zijn.

  • was vaak uw handen en gebruik desinfectans wanneer het wordt aangeboden;
  • hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes;
  • schud geen handen;
  • vermijd drukte;
  • draag een mondkapje in publieke ruimtes (dringend advies sinds 30 september);
  • houd minstens 1,5 meter afstand;
  • blijf thuis bij gezondheidsklachten en laat u testen;
  • gebruik openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.

Bron: rijksoverheid