Geplaatst op: 7-11-2016

De Trans start uniek onderzoek naar oplossen slikproblemen

(onderstaan persbericht is onlangs naar diverse media gestuurd)

In 2014 deed Sophia Helmhout, logopedist bij De Trans, een praktijkonderzoek naar de aanwezigheid van slikproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek met de titel ‘Hap, slik… (verkeerde) weg’ is afgerond. Hieruit is een vervolgonderzoek naar de logopedische behandeling van deze doelgroep met het programma Silverfit Rephagia opgestart. Stichting De Trans is de eerste VG organisatie ter wereld die een dergelijk onderzoek doet.

Met het eerste onderzoek werd aangetoond dat de helft van de volwassen cliënten die gebruik maken van 24-uurszorg slikproblemen heeft. Er zijn daarbij verbanden gevonden tussen de aanwezigheid van slikproblemen en leeftijd, epilepsie, Syndroom van Down, encefalopathie en afhankelijkheid van rolstoelgebruik. De slikproblemen variëren van licht tot zeer ernstig. De resultaten van de traditionele behandeling van slikproblemen zijn bij deze mensen nihil. Dat komt omdat de instructies en oefeningen voor hen te moeilijk zijn.

Sinds kort is het programma Silverfit Rephagia op de markt. Het wordt ingezet bij de logopedische behandeling en revalidatie van volwassenen met slikproblemen. Silverfit Rephagia is een soort computerspel waarbij de deelnemer door te oefenen met slikken voortgang maakt. Het programma reageert op impulsen die het verkrijgt van sensoren die spieractiviteiten in de hals van de deelnemer meten. Het programma kent diverse spelvarianten en moeilijkheidsgraden.

Misschien biedt dit programma ook mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking en slikproblemen. Het vinden van een behandelmethode om slikproblemen te verminderen, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van volwassenen met een verstandelijke beperking, zou een uitkomst zijn. Omdat Silverfit Rephagia beperkte instructies vraagt, is de methode heel interessant voor de genoemde doelgroep. Met een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wil De Trans nagaan of Silverfit Rephagia voor hen inderdaad bruikbaar is.