Geplaatst op: 2-11-2021

De Trans zet verbeteracties in op woonlocatie Emmen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten Leeuwerikenveld 5 onder verscherpt toezicht te stellen. De IGJ heeft dit besluit genomen omdat zij tijdens haar bezoek in augustus heeft geconstateerd dat zij tekortkomingen ziet in het bieden van goede zorg. Het verscherpt toezicht is voor 6 maanden. De Trans heeft verbeteracties in gang gezet om samen met het team het werk beter te organiseren. Er wordt alles in het werk gesteld om de zorg voor de cliënten en het welzijn van de medewerkers aantoonbaar te verbeteren en duurzaam te borgen. 

De uitkomsten van het IGJ bezoek aan Leeuwerikenveld 5 in Emmen benadrukken de urgentie van de verbeteringen die nodig zijn in de zorg- en dienstverlening van De Trans. John Kauffeld, voorzitter raad van bestuur: “Ze komen grotendeels overeen met de onderwerpen waarover we in gesprek zijn met de vakbonden en waaraan ook al enige tijd wordt gewerkt. De kwaliteit en veiligheid van de zorg voor onze cliënten en medewerkers hebben de hoogste prioriteit. We hebben te maken met een groep cliënten met complexere zorgvragen. De afgelopen tijd is er veel gevraagd van de flexibiliteit van onze medewerkers, mede door de coronacrisis.”

Direct na de eerste voorlopige bevindingen van de IGJ in september, heeft De Trans de eerste stappen genomen om het werk binnen de woning beter te organiseren. Wanneer de omstandigheden rond cliëntzwaarte en veiligheid veranderen, worden passende maatregelen genomen. Tevens zijn er scholingen ingepland en wordt coaching ingezet voor het team. Kauffeld: “Het rapport biedt een stevige leidraad om structurele verbeteringen gezamenlijk op te pakken en te realiseren. De komende tijd wordt alles in het werk gesteld om de zorg voor de cliënten en het welzijn van de medewerkers aantoonbaar te verbeteren en duurzaam te borgen. We hebben er vertrouwen in dat binnen de gestelde termijn de gewenste resultaten zijn bereikt.”