Geplaatst op: 21-2-2017
Afbeelding: disney-cars-tc85975cr-regisseursstoel-tc85975cr_1

Kinderdagcentrum de Vuurtoren zoekt twee parttime regisseurs ‘1 Gezin, 1 Plan 1 Regisseur’. Deze functie ontstaat naar aanleiding van de invoering van de Jeugdwet en vragen over regie binnen het sociale domein.

Het doel is om de werkwijze ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur’  na een jaar binnen de gehele unit Kind en Jeugd en de complexe situaties binnen de ambulante dienstverlening verder uit te rollen en in de werkprocessen te borgen. Het jaar 2017 gebruiken we om een eerste uitwerking van het regisseurschap in het kader van 1G1P1R in de praktijk te brengen binnen het KDC. De regisseurs gaan ervaringen opdoen in deze functie, geven het regisseurschap definitief vorm en inhoud en maken daarnaast een plan hoe deze ook uit te rollen naar geheel Kind en Jeugd en naar complexe situaties binnen de ambulante ondersteuning. Klik hier voor de vacature.