Geplaatst op: 2-4-2021

Financiële situatie

De Trans heeft het jaar 2020 financieel negatief afgesloten. Er gaat op dit moment nog steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt. Vorig jaar hebben we veel onvoorziene kosten gehad en financiële tegenvallers en in de eerste maanden van dit jaar is er nog geen herstel merkbaar. Dit komt mede door de coronapandemie. De Trans heeft financiële buffers om tegenvallers op te vangen. Maar we kunnen natuurlijk niet blijven interen op onze reserves.

Om het tij te keren zijn er meerdere acties in september vorig jaar ondernomen, maar waar we nu in moeten versnellen. We vragen hierin flexibiliteit van alle medewerkers voor de duur van 3 maanden. Medewerkers die een vast contract hebben, worden ingeroosterd op de plek waar ook de inzet nodig is. Door medewerkers flexibeler in te zetten, besparen we veel personeelskosten. En zo kunnen we minder uitzendkrachten inzetten.

Ook hebben we al geruime tijd veel woonplekken binnen woonlocaties leegstaan. De lege woonplekken zijn onder meer ontstaan door een gedwongen opnamestop vorig jaar door corona. Ook konden wij nieuwe cliënten niet inhuizen bij corona een corona uitbraak binnen een woning. Gelukkig hebben we cliënten op onze wachtlijst die wij zo gauw mogelijk een fijne plek willen bieden. Weet u iemand die op zoek is naar een fijne woonplek voor zijn of haar familielid? Laat diegene contact me ons opnemen via de begeleider of zorgmanager. 

De Trans in het nieuws
De financiële situatie van De Trans is ook in het nieuws geweest. Een aantal medewerkers die nu tijdelijk worden ingezet op andere plekken binnen De Trans, heeft bij de FNV hun zorgen geuit. Zij worden nu bijvoorbeeld ingezet op een woonlocatie of vullen diensten in op andere dagbestedingslocaties. Voor hen kan tijdelijk de inhoud van het werk wijzigen en mogelijk ook de werktijden. We begrijpen heel goed dat dit gevolgen kan hebben voor thuissituaties en ook voor de keuze die medewerkers hebben gemaakt om alleen overdag te werken. Wanneer medewerkers echt in de knel komen met privésituaties, of om gezondheidsredenen niet ander werk kunnen doen, dan is dit goed bespreekbaar met de leidinggevende. Onze medewerkers zijn breed opgeleid en hebben veel ervaring met verschillende doelgroepen. Wij hebben alle vertrouwen in de capaciteiten van onze medewerkers en dat teams samen zorgen voor de liefdevolle zorg en ondersteuning van onze cliënten.

Door tijdelijk deze flexibiliteit van deze medewerkers te vragen, kunnen we de inzet van uitzendkrachten afbouwen, wat ons veel personeelskosten bespaard. De kwaliteit van onze zorg en ondersteuning voor onze cliënten staat niet onder druk, zoals in het nieuwsbericht staat. We hebben de zorg niet met minder mensen ingezet. De norm die we hanteren vanuit de indicatie van de cliënt, is leidend voor de ondersteuning die de cliënt krijgt. Hier is niets aan veranderd. In deze coronatijd - die nu al meer dan een jaar duurt - hebben we eilanden waarop wonen en dagbesteding gezamenlijk wordt aangeboden.

Vertrouwen
We hebben er alle vertrouwen in dat met de ondernomen acties en inzet van onze medewerkers ons huishoudboekje weer op orde komt. En dat onze cliënten gewoon de vertrouwde zorg, ondersteuning en daginvulling blijven krijgen die zij van ons gewend zijn.