Geplaatst op: 3-5-2022

Frank Andriesse nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Frank Andriesse is de nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang (Wzd). Frank werkt onafhankelijk en is aangesloten bij expertisecentrum Quasir. Onze cliënten kunnen Frank benaderen wanneer zij zorg krijgen die niet als vrijwillig wordt ervaren.

De Wzd beschermt de rechten van onder andere cliënten met een verstandelijke beperking. In de Wzd is geregeld dat iedere cliënt of vertegenwoordiger die onder deze doelgroepen valt recht heeft op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Het doel van de wet is dat de zorg die een cliënt ontvangt, zo veel mogelijk in goed overleg plaatsvindt met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet voldoen aan regels om zorg te mogen toepassen die niet als vrijwillig wordt ervaren.

Frank is telefonisch bereikbaar (zie hieronder) en via e-mail: frankandriesse@quasir.nl.

Op de pagina Problemen, klachten en tips staat meer informatie over waar u terecht kunt met vragen.

Afbeelding: Frank-Andriesse