Geplaatst op: 10-5-2022

Inspectie heft toezicht Leeuwerikenveld 5 op

De inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht van Leeuwerikenveld 5 in Emmen per direct opgeheven. De woonlocatie is onderdeel van De Trans. De inspectie gaf aan dat de kwaliteit van de zorg de afgelopen zes maanden aantoonbaar is verbeterd. Doorslaggevend waren het inspectiebezoek en de gesprekken op 19 januari 2022 en de 2e rapportage. De heldere visies op de cliëntzorg en het herstel van De Trans en de genormaliseerde verhoudingen met de vakbonden hebben ook aan het besluit bijgedragen

Het verscherpt toezicht was in oktober 2021 door de IGJ ingesteld. De signalen van medewerkers en de inspectie zijn een stimulans geweest om de zorg voor onze cliënten in goede banen te leiden. De Trans blijft de komende tijd hierin investeren. Met elkaar wordt er gewerkt aan goede zorg voor onze cliënten, een fijne werkomgeving en een stabiele bedrijfsvoering. Waarbij het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan de cliënten altijd het uitgangspunt is. Dit wordt gedaan in een positief betekenisvolle context. Samen met collega’s, vrijwilligers, familieleden, mentoren en de leefomgeving van de cliënten.