Geplaatst op: 12-6-2020
Afbeelding: computerscherm bewerkt

Kwaliteitsrapport 2019

De Trans geeft jaarlijks een kwaliteitsrapport uit. We hebben teruggekeken naar het afgelopen jaar en vertellen in het rapport over onze activiteiten en resultaten in de zorg. Deze hebben bijgedragen aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Deze evaluatie helpt ons om te bepalen op welke thema’s we in 2020 willen sturen. Het rapport betreft de Langdurige Zorg. Het is bedoeld voor medewerkers van De Trans en voor belanghebbenden, zoals de verwanten, het zorgkantoor en gemeenten.

Samen werken aan kwaliteit
Bij De Trans vinden wij het belangrijk om aan de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te werken. We willen dat de kwaliteit van zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk is. Dat doen we door van  onze resultaten te leren en de zorg continue te verbeteren. Hierbij nemen wij het Kwaliteitskader voor de Gehandicaptenzorg 2017-2022 van de VGN, de belangenvereniging van de gehandicaptenzorg, als uitgangspunt. Dit kader helpt ons bij onze focus op continue leren en verbeteren en te blijven streven naar de best mogelijke zorg.  

Wat gaat goed, wat kan beter? 
We hebben onderzocht hoe cliënten en hun familie, en hoe wij als medewerkers, de kwaliteit van de zorg van De Trans hebben ervaren. Na het verwerken van de uitkomsten zijn er punten naar voren gekomen. Deze hebben we beschreven in: wat gaat goed, wat kan beter, en hoe gaan we dat verbeteren? De Trans gebruikt de resultaten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het rapport 
Op onze website leest u in het kwaliteitsrapport hoe onze zorg in 2019 ervaren werd. Hier is ook een eenvoudige versie te vinden. Dit is samenvatting van het rapport, geschreven in begrijpelijke taal.