Geplaatst op: 5-7-2021
Afbeelding: Kwaliteitsrapport_website

Kwaliteitsrapport De Trans: Voor elkaar, met elkaar

Elk jaar verzorgt De Trans een kwaliteitsrapport. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om kritisch te reflecteren op onze zorg- en dienstverlening.

De verhalen en informatie voor het kwaliteitsrapport 2020 werden opgehaald in vele gesprekken, interviews en een systeembeoordeling met medewerkers vanuit verschillende disciplines. Het resultaat, het volledige kwaliteitsrapport en een speciale beknopte versie voor cliënten, werd besproken met onze cliëntenraad en Ondernemersraad. We organiseerden een visitatie met cliënten, leden van de cliëntenraden, medewerkers en bestuurders van De Trans, De Zijlen en Koninklijke Visio.

We zijn dankbaar en trots dat we beschikken over medewerkers die, ondanks de soms moeilijke werkomstandigheden van het afgelopen jaar, de zorg en ondersteuning voor onze cliënten goed hebben weten te borgen. Graag bouwen we in 2021 samen verder aan een gezonde organisatie met een nieuwe visie en kernwaarden die focus en energie geven!