Geplaatst op: 2-4-2021

Nieuwe interim directeur Bedrijfsvoering gestart

Directeur Bedrijfsvoering Peter Kamsma stopt bij De Trans. Peter heeft de afgelopen periode een grote bijdrage geleverd aan De Trans, door zijn brede ervaring in de bedrijfsvoering en zorg. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. Inmiddels is er ook een interim-directeur benoemd door de Raad van Bestuur van Espria. Anne-Marie Jasper is 23 mei gestart als directeur Bedrijfsvoering. Anne-Marie is een zeer ervaren directeur en bedrijfskundige in de zorg. We houden vast aan onze koers en blijven doorbouwen aan De Trans. We hebben er vertrouwen in dat Anne-Marie hier een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.