Geplaatst op: 31-5-2017
696
logopedist Sophia Helmhout tijdens de uitreiking van haar eerdere onderzoeksrapport

NPGZ Stimuleringsprijs voor logopedist De Trans

Jaarlijks stelt het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg een geldbedrag beschikbaar aan een van de leden van het platform. Met de toekenning ervan beoogt het NPGZ een verbetering van kwaliteit van bestaan in het leven van mensen met een beperking te stimuleren. Dit jaar zonden zes organisaties een project in ter mededinging naar de prijs. Logopediste Sophia Helmhout  werd met het ingediende project ‘Fitness voor het slikken’ door de jury tot winnaar uitgeroepen.

Tijdens een informatieronde kregen drie voorgeselecteerde projecten gelegenheid een toelichting en presentatie te geven op hun inzending. Hierbij sprong de inzending van De Trans er volgens de jury er met kop en schouders bovenuit. Het betreft onderzoek naar de haalbaarheid van logopedische behandeling van slikproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking door biofeedback. Bijvoorbeeld door toepassing van het programma Silverfit Rephagia, waarbij gebruik wordt gemaakt van visuele oefeningen op een computerscherm.

Unaniem
De jury schaarde zich unaniem achter de beschreven haalbaarheidsstudie en het onderzoeksvoorstel van Sophia. “De aanvraag is helder geformuleerd, het idee is bijzonder en de intenties zijn innovatief. De resultaten zullen een opmaat zijn voor brede implementatie en verdere studies. Mede vanwege het vooruitstrevende karakter heeft de jury besloten de inzending van De Trans tot winnaar van de Stimuleringsprijs 2017 uit te roepen”, zo is in het juryrapport te lezen.

De prijs is een geldbedrag van 10.000 euro en wordt gebruikt voor de uitvoering van het (vervolg)onderzoek door Sophia.