Geplaatst op: 3-7-2017

Sinds 1 januari 2017 heeft De Trans een nieuwe klachtenregeling die in Espria-verband is opgezet. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Nieuw is het onderdeel dat bijstand en bemiddeling kan plaatsvinden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klachten worden bij voorkeur eerst voorgelegd aan de direct betrokkene, zoals een vaste begeleider of zorgcoördinator. Bij het indienen van een klacht, kan men zich laten bijstaan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van De Trans is Willem Hulshof, te bereiken per mail via klachtenfunctionaris@detrans.nl of - tijdens werkdagen - per telefoon op nummer (06) 29 04 41 98. De hele klachtenprocedure staat beschreven op een leaflet.