Geplaatst op: 30-10-2017
stilteplek met grote kei in Nooitgedacht
Stilteplek in Nooitgedacht

Opening stilteplek Nooitgedacht


Op zondag 29 oktober vond in het nieuwe centrum voor dagbesteding in Nooitgedacht een herdenkingsdienst plaats. Tijdens deze dienst werden alle overleden bewoners van De Trans herdacht, met in het bijzonder de 13 bewoners die in 1971 omkwamen tijdens de grote brand op Mariëncamp. Hiervoor is door de gemeente Aa en Hunze en De Trans een stilteplek ingericht in Nooitgedacht. Veel collega's en ook inwoners van Rolde kunnen zich de vreselijke brand nog goed herinneren.

Ieder jaar worden de overleden bewoners herdacht tijdens een dienst in Nooitgedacht op zondag voor Allerheiligen.Tijdens de dienst afgelopen zondag waren ruim 100 bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers aanwezig. Geestelijk verzorger Bernadette Beunders leidde de dienst, waarin volop inbreng mogelijk was van bewoners. Er werden mooie verhalen opgehaald over overleden bewoners en voor hen werd een kaarsje gebrand. Na de dienst liepen alle bezoekers naar de stilteplek toe om daar een kleine kei met persoonlijke boodschap neer te leggen. De stilteplek is omringd door bomen met in het midden een grote Drentse kei met daarop de tekst ‘Ze blijven altijd bij ons’. Op de plek staat ook een mooie bank die is geschonken door de Stichting Vrienden van De Trans en de vroegere Familievereniging. De stilteplek is een plek in Nooitgedacht waar iedereen welkom is om in stilte te denken aan een overleden dierbare.