Geplaatst op: 14-10-2021

Persbericht De Trans, 13 oktober 2021

Het overleg tussen De Trans en de vakorganisaties FNV en CNV is in een openhartige sfeer en constructief verlopen. Daarbij zijn de eerste afspraken gemaakt met als doel rust en verbeteringen bij De Trans te brengen. Andere knelpunten worden gezamenlijk verder opgepakt.

Vanaf volgende week treffen De Trans en de vakorganisaties elkaar in kleiner verband om tot verdere afspraken te komen. Oud Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar leidde het gesprek als onafhankelijk woordvoerder. 

John Kauffeld, voorzitter raad van bestuur: “De uitkomsten van het gesprek helpen De Trans verder om de zorg voor de cliënten en het welzijn van de medewerkers duurzaam te borgen. Dat we het eens zijn dat we dit alleen gezamenlijk kunnen doen, biedt een goede route naar een optimaal resultaat voor zowel cliënten als medewerkers én een gezonde organisatie de komende jaren.”

Open sfeer

De vakbonden hebben de afgelopen tijd hun zorgen geuit over de gevolgen voor medewerkers van een aantal veranderingen. De eerste stappen voor verbetering zijn genomen om het werk beter te organiseren op een aantal woningen en dagbesteding. Met als doel goede zorg voor de cliënten en  kwaliteit en continuïteit te borgen. John Kauffeld, voorzitter raad van bestuur: “De Trans en haar medewerkers hebben een lastige tijd achter de rug. De afgelopen periode is sprake geweest van onrust. We hebben te maken met een groep cliënten met complexere zorgvragen en de corona-pandemie heeft lange tijd veel gevolgen gehad voor de manier waarop het werk georganiseerd was. Het is goed geweest om samen met de vakbonden, medewerkers en verwanten aan tafel te zitten om in een open sfeer zorgen te delen. Dit is een belangrijke stap om concrete verbeteringen door te voeren, en dit moment grijpen we dan ook aan.”

Afgesproken is onder meer op de volgende punten actie te ondernemen op aangeven van medewerkers en vakbonden;
1. duurzame borging van kwaliteit en veiligheid van medewerkers en cliënten;
2. het stopzetten van de plannen voor de dagbesteding;
3. een oplossing voor de min-uren van medewerkers. 

Samen vooruit

Daarnaast werken De Trans en de vakbonden gezamenlijk een aantal andere onderwerpen uit met als doel dat medewerkers veilig en in comfort hun werk kunnen (blijven) doen. Hiervoor is een termijn van 2 maanden afgesproken. De vakbond en De Trans leveren hiervoor mensen die hiermee de komende tijd aan de slag gaan. Met als doel te werken aan een duurzame borging van continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening. 
Kauffeld: “Na een periode van oplopende spanning is het goed om te merken dat overleg in een open, kritische sfeer verlopen. We willen er alles aan doen om in gezamenlijkheid de stabiliteit in de teams, optimale zorg en een gezonde bedrijfsvoering duurzaam te borgen.”