Geplaatst op: 8-6-2021

Sociaal kader Espria zet in op behoud van medewerkers

Voor alle zorgorganisaties - waaronder Stichting De Trans - en bedrijfsonderdelen heeft Espria samen met de vakbonden een Sociaal Kader opgesteld gericht op duurzame inzetbaarheid.

“In ons Sociaal Kader gaan we uit van het investeren in en behoud van medewerkers. Dit is helemaal in lijn met onze visie op mens en werk.” aldus Petra de Rijke, als directielid van Espria verantwoordelijk voor de totstandkoming. “In ons kader hebben we uiteraard goede afspraken opgenomen over het veiligstellen van de positie van werknemers bij eventuele toekomstige organisatieveranderingen. Maar belangrijker vinden we dat we met de bonden hebben vastgelegd hoe we voortdurend invulling geven aan het investeren in behoud en ontwikkeling van medewerkers, in plaats van in hun vertrek. Deze insteek en invulling van ons Sociaal Kader zien we als onderdeel van onze verantwoordelijkheid vanuit goed werkgeverschap.”

 

Lees hier meer over het Social Kader