Geplaatst op: 19-10-2020

Studenten doen onderzoek voor Healthy Ageing bij Stichting De Trans

Bij Stichting De Trans zijn twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen gestart met een onderzoek binnen de kenniswerkplaats ‘Actief leven voor mensen met een beperking’. Dit onderzoek gebeurt binnen het samenwerkingsverband ‘Healthy Ageing’, die vraagstukken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking onderzoekt. Het onderzoek moet aantonen in hoeverre de eigen regie van cliënten met een ernstige meervoudige beperking naar voren komt in multidisciplinaire overleggen. Met als doel de wensen van de cliënt centraler te stellen.

Onderzoek binnen specifieke kenniswerkplaats
Healthy Ageing bestaat uit meerdere kenniswerkplaatsen, waarbinnen allerlei vraagstukken onderzocht worden. Dit semester doen twee studenten onderzoek bij De Trans binnen de kenniswerkplaats ‘Actief leven voor mensen met een beperking’. Ze onderzoeken in hoeverre de eigen regie van cliënten met een ernstige meervoudige beperking naar voren komt in multidisciplinaire overleggen. Tijdens het onderzoek staat het belang van de cliënt steeds voorop, iets wat De Trans een belangrijk uitgangspunt vindt. Aan de hand van de resultaten maken de studenten een analyse en stellen zij een advies op hoe het proces kan worden verbeterd. Vanuit de kenniswerkplaats zal deze kennis vervolgens ook verder worden gedeeld binnen het onderwijs en het werkveld, zodat de kennis in nadere ontwikkelingen binnen Healthy Ageing gebruikt kan worden.

Samenwerking met onderwijsinstellingen en zorgorganisaties
‘Healthy Ageing’ is een samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek in de zorg tussen verschillende partijen, met als doel om in de praktijk opgedane kennis breed met elkaar te delen. Zo ontstaat een waardevolle samenwerking voor kwalitatief beter georganiseerde en efficiëntere zorg en om samen een bijdrage te leveren aan gezond opgroeien en ouder worden. De Trans werkt hierin al sinds 2017 samen met onderwijsinstellingen Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college en Rijksuniversiteit Groningen en met de zorgorganisaties Koninklijke Visio, Vanboeijen, Talant, 's Heeren Loo en Philadelphia.

Over De Trans
De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen met verwanten en overige betrokkenen maken we de ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, wonen, werken, leren de best mogelijke kansen krijgt. Met onze ondersteuning streven we ernaar dat mensen op hun eigen manier het gewone leven kunnen ervaren en deelnemen aan de samenleving.

Afbeelding: Foto bij persbericht_Lianne van der Wier en Ilse Kraakman zijn de studenten die het onderzoek uitvoeren