ANBI-gegevens De Trans

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting De Trans heeft een dergelijke ANBI-status. Deze status is verankerd in, en gerelateerd aan de volgende onderdelen:

Onze contactgegevens:
Stichting De Trans
Grote Brink 3
9451 BP Rolde

Postbus 8
9450 AA Rolde

Telefoon: (0592) 24 74 74
E-mail: info@detrans.nl

AGB: 30300397 St. De Trans
RSIN: 19.70.380

Onderdeel Espria concern
Stichting De Trans is onderdeel van het Espria-concern. Onder Espria valt een aantal stichtingen met een ANBI-status. Voor meer informatie op dit punt verwijzen we u graag naar de Espria website.

Zorgconcern Espria bestaat uit de organisaties De Trans, Evean, GGZ Drenthe, Icare, Icare jgz, TSN, Zorgcentrale Noord en Zorggroep Meander. Door groot te zijn in kleinschalligheid, kan Espria de kracht van mensen in hun eigen sociale omgeving optimaal benutten. Daarmee kunnen we samen bijdragen aan de wens van elk mens om zo lang mogelijk de zelfstandigheid te bewaren en een zo waardevol mogelijk leven te leiden.

Financiële verantwoording en verslaglegging
Als onderdeel van Espria wordt De Trans bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Comissarissen. De verantwoording over beloning, financiën en activiteiten vindt plaats in het jaarverslag van Espria.