Bopz-aanmerking

BOPZ staat voor Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. In de Wet Bopz staan de rechten van cliënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, of een verpleeghuis voor dementerende ouderen. De Bopz geldt tot 1 januari 2020.

Dwang op grond van de Bopz is alleen mogelijk in instellingen die daarvoor zijn aangewezen door het ministerie van VWS. Die instellingen hebben een zogeheten Bopz-aanmerking. Ook De Trans heeft zo’n Bopz-aanmerking voor een aantal woningen in Nooitgedacht, Vlagtwedde en Emmen. In deze flyer vertellen we er meer over.