Afbeelding: shutterstock_300567440

Meepraten over de zorg bij De Trans?

Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen verbeteren stellen we de mening van onze bewoners, cliënten en verwanten op prijs. Wij hebben medezeggenschap vormgegeven in drie verschillende raden. Wanneer u enthousiast bent en graag mee wilt denken en praten, bent u van harte welkom!

Huiskamerraad
Op elke woning of locatie is er een Huiskamerraad. Hier kunnen bewoners en cliënten samen met hun begeleiders met elkaar praten over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals: vrijetijdsbesteding, het eten of hoe houden we onze omgeving netjes.

Een Huiskamerraad komt ongeveer elke maand een keer bij elkaar en speelt belangrijke dingen door naar de Bewonersraad.

Bewonersraad
Bij De Trans hebben we Bewonersraad Emmen en Bewonersraad Rolde. Tijdens het overleg van een bewonersraad worden diverse onderwerpen behandeld. Vanuit de Huiskamerraden wordt er aangeven welke onderwerpen van belang zijn.

In elke Bewonersraad zitten bewoners, cliënten of verwanten. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.

Cliëntenraad 
De Cliëntenraad (CR) is er voor iedereen die onze zorg ontvangt. De Cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners en cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als verwant of mantelzorger belangrijk zijn. Deze raad adviseert de directie over zaken als veiligheid, kwaliteit van zorg, verhuizing en communicatie.

In onze Cliëntenraad zitten verwanten en eventueel betrokken vrijwilligers.

Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.

Leden Cliëntenraad De Trans

  • Peter Rijpma, onafhankelijk voorzitter
  • Henk Suelmann, lid
  • Fokko Geukes, lid
  • Wouter van Wijk, lid
  • Henk Oortmann, lid
  • Harry Roossien, lid

Contact
U kunt de Cliëntenraad bereiken via het mailadres clientenraad@detrans.nl

 

Afbeelding: meedenken

Wilt u ook graag meedenken?

Vindt u het leuk om mee te denken en praten over De Trans? Voor onze Bewonersraad of Cliëntenraad komen we graag in contact met betrokken verwanten. Reageer dan via clientenraad@detrans.nl