Klokkenluidersregeling

Binnen Espria is een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze procedure geldt voor alle zorgorganisaties die onder de koepel van Espria vallen, dus ook voor De Trans.