Missie

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen met verwanten en overige betrokkenen maken we de ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, wonen, werken, leren de best mogelijke kansen krijgt. Met onze ondersteuning streven we ernaar dat mensen op hun eigen manier het gewone leven kunnen ervaren en deelnemen aan de samenleving.

De Trans is onderdeel van het zorgconcern Espria. Espria hanteert de missie ’Voor een blijvend waardevol bestaan’. Waarbij het versterken van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen centraal staat.