Onze missie

Gewoon Léven!
Dat willen we allemaal. Meedoen in de samenleving, er toe doen. Maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Daarom ondersteunen wij mensen met een verstandelijke beperking. Waarbij wij geloven dat ieder mens veel zelf kan. Wij bieden begeleiding bij het wonen, werken, leren en de vrijetijdsbesteding. Met elkaar kijken we naar wat iemand wil, nodig heeft en (aan)kan. Zo geven wij de zorg die bij iemand past. Om te kunnen leven zoals iemand dat wil.