Missie

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen met verwanten en overige betrokkenen maken we de ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, wonen, werken en leren de best mogelijke kansen krijgt. We streven ernaar dat onze cliënten op hun eigen manier het gewone leven kunnen ervaren en zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Trans is onderdeel van het zorgconcern Espria. Espria hanteert de missie: Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. “We werken aan een maatschappij waarin we, vanzelfsprekend, zorgen voor elkaar. Dat doen we samen. Mensen willen zo lang mogelijk de regie behouden om zichzelf te kunnen zijn.