Onze benadering

Gewoon Léven!
Dat willen we allemaal. Wij geloven dat ieder mens veel zelf kan. Bij ons staat voorop wat onze cliënten nodig hebben, (aan)kunnen en willen. Zodat zij het gewone leven kunnen ervaren en onderdeel zijn van de samenleving. Hierbij bieden we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Zodat iemand zich in een veilige en betrouwbare omgeving kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Om te kunnen leven zoals iemand dat wil.

Persoonlijk ondersteuningsplan
Iedere persoon heeft een eigen unieke ondersteuningsvraag. Daarom maken wij voor iedere cliënt een zorgarrangement op maat op basis van de indicatie. Dat betekent dat uit onze zorg en ondersteuning een persoonlijk pakket wordt samengesteld in de vorm van een individueel ondersteuningsplan (IOP) dat besproken en geëvalueerd wordt.

Triple-C benadering
De Triple-C benadering gebruiken wij als basis voor het begeleiden van cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag en ernstige gedragsproblemen. Deze succesvolle benadering richt zich niet op het beheersen van probleemgedrag, maar op 'herstel van het gewone leven'. Oftewel: een normale, menswaardige omgeving en betrouwbare relaties nodigen uit tot normaal menselijk gedrag.