Onze benadering

De Trans biedt ondersteuning bij alle onderdelen van het leven. Bij de dagelijkse persoonlijke verzorging, begeleiding op school, werk en wonen. Daarnaast bieden we dagbesteding voor kinderen en volwassenen. We doen ons werk met betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Want we houden van ons vak én we verstaan ons vak.

Wij willen cliënten helpen om zoveel mogelijk te participeren in de samenleving. Onze ondersteuning sluit aan bij wie zij zijn, waar zij wonen en wat zij met hun leven willen. Wij houden rekening met hun sociale netwerk en de ondersteuning die zij bieden.

Iedere persoon heeft een eigen unieke ondersteuningsvraag. Daarom maken wij voor elk individu een zorgarrangement op maat op basis van de indicatie. Dat betekent dat uit onze zorg en ondersteuning een persoonlijk pakket wordt samengesteld in de vorm van een individueel ondersteuningsplan (IOP) dat regelmatig besproken en geëvalueerd wordt.

Triple-C benadering
De Triple-C benadering gebruiken wij als basis voor het begeleiden van cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag en ernstige gedragsproblemen. Deze succesvolle benadering richt zich niet op het beheersen van probleemgedrag, maar op 'herstel van het gewone leven'. Oftewel: een normale, menswaardige omgeving en betrouwbare relaties nodigen uit tot normaal menselijk gedrag.