Organisatie

Stichting De Trans maakt deel uit van Espria. De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen staat op de website Espria | Organisatie.

Directie Stichting De Trans

  • André Setz, directeur Bedrijfsvoering
  • Geert Bos, directeur Zorg

U kunt contact opnemen met de directie via directie@detrans.nl

Dagelijkse zorg
De dagelijkse zorg voor onze cliënten wordt uitgevoerd door teams van begeleiders en andere deskundige medewerkers. Zorgmanagers geven leiding aan de teams.

De teams worden ondersteund door specialisten van het Expertisecentrum, zoals artsen en gedragskundigen.

Medezeggenschap
Voor de medezeggenschap van cliënten heeft De Trans een Cliëntenraad en voor de medezeggenschap van medewerkers een Ondernemingsraad. Hier vind u meer informatie over medezeggenschap bij De Trans. 

Onderdeel van Espria
Stichting De Trans is onderdeel van zorgconcern Espria. Espria biedt oplossingen op het gebied van zorg en wonen aan mensen van alle leeftijden. Van jeugdgezondheidszorg tot thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Op www.espria.nl vindt u informatie over Espria. Onderaan deze pagina op de website van Espria vindt u het organogram van Espria.   

Samenwerkingen
Daarnaast werkt De Trans op zoveel mogelijk vlakken samen met andere ketenpartners, bedrijven en welzijnsorganisaties. De Trans is aangesloten bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ).

Duurzaamheid
Bij De Trans zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We houden bij onze activiteiten rekening met de effecten op mensen, milieu en klimaat. Zodat altijd de keuze wordt gemaakt die bijdraagt aan de positieve gezondheid. Wij spannen ons in om een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de zorg te bevorderen. Dit doen we samen met de andere organisaties binnen het concern Espria. Mede namens De Trans heeft Espria de Green Deal Zorg ondertekend. Daarin staan onder meer afspraken over het werken aan een gezondheid bevorderende omgeving, energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.