Organisatie

De directie
De directie bestaat uit twee directeuren. 

  • André Setz is directeur Bedrijfsvoering
  • Geert Bos is directeur Zorg. 

Samen zjin zij verantwoordelijk voor het beleid van De Trans. Wil je contact opnemen met onze directie? Dit kan via directie@detrans.nl

Onze organisatiestructuur
In dit organogram vind je een schematische weergave van hoe onze organisatie in elkaar zit. 

Espria
Stichting De Trans is onderdeel van Espria. Espria is een netwerk van zorgorganisaties. Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Samen maken we de zorg elke dag iets beter. We zijn vertegenwoordigd in diverse regio’s in een groot deel van Nederland. We zoeken onderling en met anderen naar verbinding, om te kijken waar we kwaliteit van leven voor mensen kunnen verbeteren en hoe we ons kunnen onderscheiden als werkgever.

De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen staat op de website Espria | Organisatie.

Dagelijkse zorg
De dagelijkse zorg voor onze cliënten wordt uitgevoerd door teams van begeleiders en andere deskundige medewerkers. Zorgmanagers geven leiding aan de teams.

De teams worden ondersteund door specialisten van het Expertisecentrum, zoals artsen, behandelaren en gedragskundigen.

Medezeggenschap
Voor de medezeggenschap van cliënten heeft De Trans een Cliëntenraad en voor de medezeggenschap van medewerkers een Ondernemingsraad. Hier vind u meer informatie over medezeggenschap bij De Trans. 

Samenwerkingen
Daarnaast werkt De Trans op zoveel mogelijk vlakken samen met andere ketenpartners, bedrijven en welzijnsorganisaties. De Trans is aangesloten bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ).

Duurzaamheid
Bij De Trans zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We houden bij onze activiteiten rekening met de effecten op mensen, milieu en klimaat. Zodat altijd de keuze wordt gemaakt die bijdraagt aan de positieve gezondheid. Wij spannen ons in om een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de zorg te bevorderen. Dit doen we samen met de andere organisaties binnen het concern Espria. Mede namens De Trans heeft Espria de Green Deal Zorg ondertekend. Daarin staan onder meer afspraken over het werken aan een gezondheid bevorderende omgeving, energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.