Privacybeleid

Als zorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. Wij vinden het belangrijk dat deze gegevens daarbij goed beschermd worden.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Daarnaast worden medische gegevens ook beschermd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacybeleid
In ons privacybeleid beschrijven wij hoe wij omgaan met alle persoonsgegevens. Bij de verwerking van gegevens baseren we ons op de geldende privacyregels zoals dat in wet- en regelgeving staat beschreven. Dit beleid is bestemd voor betrokkenen, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en bezoekers van onze websites.

Privacyverklaring
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring leggen we uit:

  • met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken
  • dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kan trekken
  • aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken
  • hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
  • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
  • wat uw rechten zijn
  • hoe u contact met ons op kan nemen
  • hoe u een klacht in kan dienen.