Afbeelding: wachtlijst

Wachtlijstinformatie De Trans

Wachtlijstinformatie De Trans

De wachtlijst van De Trans is gebaseerd op de officiële wachtlijst van Zilveren Kruis. Op de wachtlijst van ZIlveren Kruis staat het aantal cliënten dat ‘wenswachtend’ is. Dit zijn cliënten die zo snel mogelijk zorg van De Trans willen ontvangen en wachten op ruimte voor plaatsing. Voor de meeste woningen heeft De Trans geen wachtlijst. U kunt de mogelijkheden het beste bespreken met ons bureau clientbemiddeling.

Voor cliënten die op de wachtlijst voor 'Wonen' staan, bestaat de mogelijkheid voor overbrugging in de vorm van ambulante ondersteuning thuis, tot er een open plek voor 'Wonen' ontstaat.