Begeleider praat met spelend kind

Wat we doen

Leven zoals jij dat wilt
Onze gedreven zorgmedewerkers ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Dit doen we met persoonlijke zorg, begeleiding en diensten. Hierbij hebben wij expertise van verschillende soorten beperkingen, zoals licht verstandelijk, ernstig meervoudig en moeilijk verstaanbaar gedrag. De ondersteuning die wij geven wordt ingezet op verschillende levensgebieden, zoals wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding. Hierbij kijken we naar wat iemand wil, nodig heeft en (aan)kan. Zo geven wij zorg die bij iemand past. 

De Trans begeleidt ruim 850 cliënten. Ongeveer 1.100 medewerkers en 300 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de zorg en begeleiding voor cliënten zo goed mogelijk te organiseren.