Jaardocumenten De Trans 2020

In het jaardocument vind je het jaarverslag en de jaarrekening van De Trans over 2020. Dit jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten in 2020. Hierbij komen onderwerpen als: bestuur en organisatie, doelstellingen en resultaten, kwaliteit van zorg en dienstverlening, Mens & Arbeid, financiën en vastgoed aan de orde. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording volgens de daarvoor geldende wettelijke regels.

De Trans heeft ook een kwaliteitsrapport over het afgelopen jaar opgesteld. Dit past in de afspraken die zijn gemaakt in het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In het rapport staan de resultaten van onze activiteiten die het afgelopen jaar bijdroegen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg en dienstverlening voor onze cliënten.

Oudere jaarverslagen

Jaarverslagen van eerdere jaren teruglezen? Lees hier het jaarverslag 2019 en jaarverslag 2018.