Overzicht vergoedingen en bijdragen 2023 voor cliënten Wlz

U of uw naaste woont bij De Trans met een indicatie die recht geeft op zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). In de brochure 'Overzicht vergoedingen en bijdragen 2023' vertellen we welke zorg en dienstverlening vanuit de Wlz wordt betaald. En wat u of uw naaste daarnaast eventueel nog zelf moet betalen.

Bekijk hier de brochure