Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Lettergrootte
A A A

Klacht en suggestie

.

Als cliënt of cliëntvertegenwoordiger kunt u een klacht hebben. En dan is het belangrijk dat u met uw klacht bij iemand terecht kunt. Een klacht kan uit verschillende situaties voortkomen en betrekking hebben op het handelen van De Trans, een medewerker, of een medecliënt. Denk aan onvrede over het ondersteuningsplan, het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, pesterijen, ongewenste intimiteiten, of over andere zaken waarin de cliënt zich niet goed voelt behandeld. De Trans neemt klachten altijd serieus, want het kan een aanwijzing zijn om de zorg of het beleid op punten te verbeteren. Het is dus voor de cliënt, maar ook voor De Trans belangrijk om een klacht snel en goed op te pakken.

Het verdient de voorkeur de klacht eerst voor te leggen aan de direct betrokkene, zoals een vaste begeleider of zorgcoördinator. Met die persoon wordt gekeken naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk is, kan de klacht worden voorgelegd aan de direct leidinggevende (bijvoorbeeld het unithoofd). Wanneer er ook dan nog geen bevredigende oplossing komt, kan de klacht worden voorgelegd aan de eerst hoger leidinggevende, tot uiteindelijk aan de directie.

We hebben ook een makkelijk schema gemaakt, waarin u snel kunt zien wat te doen bij een klacht. Ook staan in dit schema tips voor het voeren van een gesprek over een klacht.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Het is De Trans er alles aan gelegen om het leven van cliënten zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat cliënten te maken krijgen met nare zaken als pesterijen of ongewenste contacten. Onze begeleiders staan in dergelijke gevallen direct klaar om te helpen. Maar soms vindt een cliënt het prettiger om er met een onafhankelijk persoon en in vertrouwen over te kunnen praten. Voor hen heeft Zilveren Kruis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld. Deze ondersteuning is speciaal voor cliënten in langdurige zorg en staat los van de klachtenprocedure. Voor meer informatie daarover klikt u hier.

Wmo en Jeugdwet
Als u bij De Trans in zorg bent op grond van de Wmo of Jeugdwet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

Suggesties
Heeft u suggesties voor onze dienstverlening? Dan kunt u daarvoor uiteraard terecht bij een leidinggevende van de locatie of de Cliëntenraad. Natuurlijk kunt u ook mailen of bellen met ons Cliëntservicebureau:
e: clientservicebureau@detrans.nl
t: 0592 - 24 76 12

Of vult u onderstaand contactformulier in. Uw suggestie is van harte welkom!

 

Contactformulier

* betreft een verplicht veld