Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Lettergrootte
A A A

Wet maatschappelijke ondersteuning

Om langdurige zorg betaalbaar te houden heeft de Rijksoverheid in 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geïntroduceerd.

Door de introductie van de Wmo verschuiven een aantal taken van de Rijksoverheid naar de individuele gemeenten in Nederland. De gemeente is nu verantwoordelijk om mensen die niet op eigen kracht actief kunnen zijn in de maatschappij te ondersteunen met passende zorg en begeleiding.

Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij het dagelijks functioneren, dagbesteding in de vorm van verschillende (maatschappelijke) activiteiten of plaatsing binnen een beschermde woonomgeving die via de Wmo geregeld worden. Deze zijn sinds 1 januari 2015 uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gehaald en maken nu deel uit van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt de gemeente voor passende ondersteuning en/of zorg voor mensen die op diverse manier beperkt worden om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De Rijksoverheid zorgt met passende ondersteuning vanuit de Wmo dat men weer kan deelnemen in de samenleving.

Daarnaast zijn gemeenten er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daarom bieden gemeenten ondersteuning en/of zorg dichtbij huis, met meer hulp van familie, vrienden en vrijwilligers.

 

Persoonsgebonden budget (PGB) en Eigen Bijdrage

Onder bepaalde voorwaarden kan er een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt aan de cliënt, ter compensatie van de te maken zorg- en ondersteuningskosten door de cliënt en/of betrokken. Dit betekent echter niet dat de cliënt zelf kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij/zij zorg wil afnemen: die regie ligt bij de individuele gemeenten.

De cliënt ontvangt het beschikbaar gestelde bedrag niet op zijn of haar rekening; het PGB wordt enkel beschikbaar gesteld voor de cliënt. Voor de ondersteuning die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning beschikbaar wordt gesteld mogen gemeenten een eigen bijdrage vragen.

 

Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Heeft u vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of ondersteuning van mantelzorgers? Dit zijn taken van de gemeente waarin u woont. Neem dus contact op met uw gemeente of begeleider over meer informatie over veranderingen Wmo. U kunt ook kijken op de website www.regelhulp.nl. Ook is het kennisdossier over de WMO (waarin de belangrijkste vraagstukken rondom dit onderwerp aan de orde komen) op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum een handige bron van informatie.