Cluster 4, Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-rolstoel toegankelijkicon-maximale groepsgrootte < 10icon-mvbicon-evbicon-mb

De locatie
Cluster 4 is ondergebracht in het activiteitencentrum, gelegen in de rustige wijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
De lokalen in het AC zijn ruim opgezet met veel open vloerruimte voor spel en ontspanning. Er zijn mogelijkheden voor het bieden van andere lichaamshouding (waterbed, zitzakken, etc.) en er is voorzien in divers spelmateriaal. De ruimtes zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Indien geïndiceerd, is in georganiseerd vervoer naar en van de locatie voorzien.

De deelnemers
De deelnemers zijn meervoudig beperkt. Soms is ook sprake van zogenoemd moeilijk verstaanbaar gedrag. De deelnemers variëren in leeftijd van 17 tot 65 jaar en zijn verdeeld over twee groepen: De Inloop en Zozijn. De begeleiding De begeleiders zijn agogisch geschoold. De begeleiding is verzorgingsgericht en alle handelingen worden als activiteit aangeboden. Omdat de deelnemers niet zelfredzaam en veelal rolstoel gebonden zijn, dienen ze bij alle handelingen te worden ondersteund en begeleid. Het creëren van individuele momenten voor elke deelnemer is een vast aandachtspunt.

De activiteiten
Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij constant begeleiding aanwezig is. Denk aan zwemmen, snoezelen, massage, wandelen, koken en diverse andere bewegings- en knutselactiviteiten. Het AC is geopend op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer (0592) 24 74 74, of via info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen