De Drukkerij, Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-rolstoel toegankelijkicon-maximale groepsgrootte < 10icon-lvbicon-mvbicon-evb

De locatie
De Drukkerij is gevestigd in de woonwijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
De Drukkerij is een ruim opgezette werkplek met alle voorzieningen voor een drukkerij. De werkruimtes zijn alle toegankelijk voor rolstoel gebruikers. De deelnemers kunnen ook gebruik maken van de beschutte binnenplaats.

De deelnemers
De deelnemers zijn mannen in de leeftijd van 27 tot 55 jaar. Maar ook vrouwen zijn welkom binnen de groep. Er is bij hen sprake van verschillende niveaus van verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

De begeleiding
Er zijn drie agogisch geschoolde vaste begeleiders aan de groep gekoppeld, waarvan er dagelijks twee aanwezig zijn. Zij dragen zorg voor een veilige werkplek waarin ook ruimte is voor gezelligheid en ontspanning. De leiding zorgt voor een gestructureerde dagindeling die rekening houdt met het aanbod van werkzaamheden door klanten. De deelnemers zijn gewend aan een lichte mate van werkdruk.

De activiteiten
De deelnemers verrichten alle binnen een drukkerij gangbare werkzaamheden. Dit is afhankelijk van het aanbod van de opdrachtgevers. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders individuele werkvaardigheden. Denk aan kopieer werkzaamheden, brieven insteken, vouwwerk en nog veel meer. Ook zijn de deelnemers actief in het ophalen en afleveren van het werk. De locatie is geopend op werkdagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer (0592) 24 74 74, of via info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF

Contact Printen