De Kinderboerderij, Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-maximale groepsgrootte < 20icon-lvbicon-mvb

De locatie
De kinderboerderij is gevestigd aan de Broeder Quirinuslaan, midden in de woonwijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
De boerderij zelf is ruim opgezet met diverse faciliteiten voor de cliënten, zoals een groepsruimte voor het nuttigen van de lunch, een keuken en invalidetoilet. Rondom de boerderij zijn diverse schuren en andere bijgebouwen in het weiland opgetrokken. Indien geïndiceerd, is in georganiseerd vervoer naar en van de locatie voorzien.

De deelnemers
De groep bestaat voornamelijk uit cliënten op wat gevorderde leeftijd en van wisselend niveau. Van licht tot matig verstandelijk beperkt. In de ochtend is een wat grotere groep actief dan in de middag. Gestimuleerd en gemotiveerd door de begeleiders, zijn de deelnemers goed in staat zelfstandig vaste taken uit te voeren. Dat is een belangrijke voorwaarde om de vele werkzaamheden op deze grote locatie te kunnen uitvoeren.

De begeleiding
Er zijn dagelijks twee vaste begeleiders actief binnen de groep. Ze helpen waar nodig bij de activiteiten van de cliënten, maar zijn vanzelfsprekend vooral in begeleidende en activerende zin actief.

De werkzaamheden
De deelnemers binnen de KiBogroep verrichten verschillende ‘buitenactiviteiten’. Het betreft ‘s morgens vooral het verzorgen van de vele dieren rond de boerderij en het netjes houden van hun verblijven. In de middag is een gevarieerd programma van kracht. Bijvoorbeeld gezamenlijk koken, schoonmaken van het terrein, huishoudelijke werkzaamheden, wandelen, of een gezamenlijk uitstapje met de bus. De locatie is geopend op werkdagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer (0592) 24 74 74, of via info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen