De Nerf, Emmen

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-rolstoel toegankelijkicon-lvbicon-mvb

De locatie
Het pand is gelegen op een industrieterrein in de wijk Bargermeer bij Emmen.

De faciliteiten
Het betreft een zeer ruim pand dat volledig toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Er is voorzien in een rolstoeltoilet en doucheruimte. Ook is een kantine ingericht voor het nuttigen van de lunch. Indien geïndiceerd, is in georganiseerd vervoer naar en van de locatie voorzien.

De deelnemers
De deelnemers zijn personen met een matige tot lichte verstandelijke beperking en soms bijkomendelichamelijke of psychiatrische problematiek. Omdat er veel met hout wordt gewerkt, is deze werkruimte minder geschikt voor personen met een stofallergie.

De begeleiding
Binnen het pand Locatie 291 zijn drie arbeidsmatige groepen actief: de Nerf, BW Copy en Artterra. Elke groep heeft minimaal twee agogisch geschoolde begeleiders. De begeleiding is gericht op de individuele ondersteuningsbehoefte van de deelnemers. Ook in het productieproces en het bedienen van de klantenworden de deelnemers ondersteund.

De activiteiten
De Nerf is een houtwerkplaats die bestaat uit vier afdelingen: Een machinale afdeling, een montage groep, een verfafdeling en een pallet recycle afdeling. Hier zijn twintig deelnemers actief in de leeftijd van 18 tot 62 jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer (0592) 24 74 74, of via info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen